Introductie

Over toeslagen

Toeslagen zijn een tegemoetkoming van de overheid voor verschillende kosten. De zorgtoeslag helpt u om de premie voor de zorgverzekering te kunnen betalen. Huurtoeslag is een tegemoetkoming voor de huur die u betaalt voor uw woning. Daarnaast is er het kindgebonden budget en de kinderopvangtoeslag.

Meer algemene informatie

Over zorgtoeslag

Loopt u geen zorgtoeslag mis?

Veel Nederlanders hebben nooit zorgtoeslag aangevraagd. Zonde! Daardoor loopt u onnodig geld mis. Doorloop het stappenplan en zie direct of u recht heeft op zorgtoeslag.

Meer informatie

Over huurtoeslag

Loopt u geen huurtoeslag mis?

Als u een huurwoning hebt en een lager inkomen, heeft u waarschijnlijk recht op huurtoeslag. Doorloop het stappenplan en zie direct of u recht heeft op huurtoeslag.

Meer informatie

Hoe kan ik toeslagen berekenen?

Wilt u weten hoeveel zorgtoeslag u kunt ontvangen? Vul uw gegevens in en bereken direct hoeveel zorgtoeslag u kunt gaan ontvangen in het handige stappenplan. U hebt daarna direct de mogelijkheid om de zorgtoeslag aan de hand van de ingevulde gegevens aan te vragen.

Wilt u weten hoeveel huurtoeslag u kunt ontvangen? Vul uw gegevens in en bereken direct hoeveel huurtoeslag u kunt gaan ontvangen in het handige stappenplan. U hebt daarna direct de mogelijkheid om de zorgtoeslag aan de hand van de ingevulde gegevens aan te vragen.

Wilt u weten op hoeveel kinderopvangtoeslag of kindgebonden budget u recht heeft? Maakt u dan een proefberekening op de website van de Belastingdienst.

Hoe kan ik zorgtoeslag aanvragen?

Zorgtoeslag aanvragen kan heel eenvoudig via Zorgtoeslag.nl. Zorgtoeslag.nl is extra handig als u geen DigiD heeft; die is dan namelijk niet nodig. Daarnaast kunt u via Zorgtoeslag.nl gebruikmaken van de kennis van experts en controle van uw aanvraag vooraf, zodat u zeker weet dat u geen zorgtoeslag misloopt. Als u in het bezit bent van een geldig DigiD, dan kunt u de zorgtoeslag ook aanvragen bij de Belastingdienst. Let er op dat uw aanvraag in dat geval niet vooraf wordt gecontroleerd.

Wanneer heb ik recht op zorgtoeslag?

Om recht te hebben op zorgtoeslag moet u verplicht een Nederlandse basisverzekering voor ziektekosten hebben (zorgverzekering). U hebt ook recht op zorgtoeslag als u een bijdrage betaalt aan het Zorginstituut Nederland. Wijzigingen in uw zorgverzekering hoeft u niet door te geven. Daarnaast is het voor de zorgtoeslag ook vereist dat u de Nederlandse nationaliteit heeft, of dat u een geldige verblijfsvergunning hebt. Datzelfde geldt voor uw toeslagpartner. Als u de nationaliteit heeft van een ander EU-land of van Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland en in Nederland woont, dan hebt u ook recht op zorgtoeslag als u tevens voldoet aan de andere voorwaarden. Datzelfde geldt als u een geldige verblijfsvergunning heeft voor Nederland van de Immigratie- en Naturalisatiedienst.

Tenslotte is het recht op zorgtoeslag afhankelijk van uw inkomen en uw vermogen, en eventueel het inkomen en vermogen van uw toeslagpartner. De vermogensgrenzen voor 2016, 2017 en 2018 kunt u hier vinden. Het maximale inkomen voor het recht op zorgtoeslag vindt u hier. Voldoet u aan deze eisen, vul dan direct het stappenplan in om uw zorgtoeslag aan te vragen.

Wanneer ontvang ik zorgtoeslag?

De toeslagen worden elke maand rond de 20e uitbetaald. Wanneer de 20e in het weekend of op een feestdag valt, dan ontvangt u de zorgtoeslag 1 of 2 dagen later. De toeslag kan gedurende de gehele dag gestort worden, mocht u het om 15:00 op één van onderstaande data nog niet hebben ontvangen, dan is dat geen uitzondering.

Ik ben 18 jaar geworden?

Het eerste criterium is dat u 18 jaar of ouder moet zijn om de zorgtoeslag te ontvangen. Tot uw 18e jaar bent u immers gratis verzekerd tegen ziektekosten. U hebt dan ook geen recht op zorgtoeslag. U kunt de zorgtoeslag aanvragen per de eerste volledige maand dat u 18 bent.

Als u dus op 24 juni jarig bent en 18 wordt (en voldoet aan de andere voorwaarden), dan kunt u vanaf 1 juli zorgtoeslag aanvragen. Juli is dan immers de eerste volledige maand dat u 18 bent. Via het stappenplan kunt u eenvoudig en snel uw zorgtoeslag aanvragen.

Ik ben student

De meeste studenten hebben recht op zorgtoeslag. Aangezien het inkomen uit bijbanen en stages vaak laag is, kunnen de meeste studenten de maximale zorgtoeslag krijgen. U kunt dit eenvoudig berekenen en aanvragen via het stappenplan. Houd er rekening mee dat studiefinanciering en andere toeslagen niet meetellen voor de berekening van uw toeslagen.

Huurtoeslag voor studenten is afhankelijk van de woonsituatie. Indien u in een studentenhuis woont en geen eigen badkamer en keuken heeft is het vaak niet mogelijk om huurtoeslag te ontvangen. Neem hierover contact op met uw verhuurder. Wanneer u een appartement of studio huurt (alleen of samen) dan is het vaak wel mogelijk om huurtoeslag te ontvangen. Vul het stappenplan in om hier achter te komen.

Is het nog mogelijk om zorgtoeslag 2016 aan te vragen?

Tot 1 september 2017 was het via Zorgtoeslag.nl mogelijk om met terugwerkende kracht zorgtoeslag 2016 aan te vragen. Deze mogelijkheid is er op dit moment niet meer. Op dit moment kan de zorgtoeslag alleen nog teruggevraagd worden als u uitstel van de aangifte inkomstenbelasting heeft. Heeft u een geldig uitstel voor de inkomstenbelasting 2016 of meent u dat er sprake is van een bijzondere situatie? Neemt u dan contact op met de Belastingdienst. U kunt de Belastingdienst bereiken op het volgende telefoonnummer: 0800-0543.

Hoe kan ik huurtoeslag aanvragen?

Huurtoeslag aanvragen kan heel eenvoudig via Huurtoeslag.nl. Huurtoeslag.nl is extra handig als u geen DigiD heeft; die is dan namelijk niet nodig. Daarnaast kunt u via Huurtoeslag.nl gebruikmaken van de kennis van experts en controle van uw aanvraag vooraf, zodat u zeker weet dat u geen huurtoeslag misloopt. Als u in het bezit bent van een geldig DigiD, dan kunt u de huurtoeslag ook aanvragen bij de Belastingdienst. Let er op dat uw aanvraag in dat geval niet vooraf wordt gecontroleerd.

Wanneer heb ik recht op huurtoeslag?

Het recht op de huurtoeslag is afhankelijk van verschillende factoren. Zo is de huurtoeslag inkomensafhankelijk, leeftijdsafhankelijk en afhankelijk van de samenstelling van uw huishouden. Ook geldt er een maximale huurprijs. Daarnaast is er ook nog een vermogenstoets voor de huurtoeslag. De grenzen voor de huurprijs vindt u hier en de vermogensgrenzen vindt u hier.

Naast deze grenzen moet de woning aan een aantal eisen voldoen. In de woning moet er sprake zijn van een eigen toilet, keuken, badkamer en deur die van binnen en buiten op slot kan. Wanneer er sprake is van een onzelfstandige woonruimte waarbij eerder genoemde voorzieningen gedeeld zijn, is er soms recht op de huurtoeslag, wanneer de woonruimte is aangewezen door de Belastingdienst als aangewezen onzelfstandige woonruimte die in aanmerking komt voor de huurtoeslag.

Voldoen u en uw woning aan deze eisen, vraag dan uw huurtoeslag aan via het stappenplan.

Wanneer ontvang ik huurtoeslag?

De toeslagen word elke maand rond de 20e uitbetaald. Wanneer de 20e in het weekend of op een feestdag valt, dan ontvangt u de huurtoeslag 1 of 2 dagen later. De toeslag kan gedurende de gehele dag gestort worden, mocht u het om 15:00 op één van onderstaande data nog niet hebben ontvangen, dan is dat geen uitzondering.

Is het nog mogelijk om huurtoeslag 2016 aan te vragen?

Tot 1 september 2017 was het via Huurtoeslag.nl mogelijk om met terugwerkende kracht huurtoeslag 2016 aan te vragen. Deze mogelijkheid is er op dit moment niet meer. Op dit moment kan de huurtoeslag alleen nog teruggevraagd worden als u uitstel van de aangifte inkomstenbelasting heeft. Heeft u een geldig uitstel voor de inkomstenbelasting 2016 of meent u dat er sprake is van een bijzondere situatie? Neemt u dan contact op met de Belastingdienst. U kunt de Belastingdienst bereiken op het volgende telefoonnummer: 0800-0543.