Wanneer heb ik recht op huurtoeslag?

Het recht op de huurtoeslag is afhankelijk van verschillende factoren. Zo is de huurtoeslag inkomensafhankelijk, leeftijdsafhankelijk en afhankelijk van de samenstelling van uw huishouden. Ook geldt er een maximale huurprijs. Wanneer u jonger dan 23 jaar bent geldt er een maximale huurprijs van €417,34. Wanneer u 23 jaar of ouder bent, geldt er een maximale huurprijs van €710,68. Verder gelden er de volgende inkomensgrenzen (belastbaar jaarinkomen):

  • Inkomensgrens alleenstaande, jonger dan 65 jaar: €22.400
  • Inkomensgrens alleenstaande, ouder dan 65 jaar: €22.375
  • Inkomensgrens samenwonend, jonger dan 65 jaar: €30.400
  • Inkomensgrens samenwonend, ouder dan 65 jaar: €30.400

Daarnaast is er ook nog een vermogenstoets voor de huurtoeslag. Het maximale vermogen mag per persoon €30.000 bedragen.

Naast deze grenzen moet de woning aan een aantal eisen voldoen. In de woning moet er sprake zijn van een eigen toilet, keuken, badkamer en deur die van binnen en buiten op slot kan. Wanneer er sprake is van een onzelfstandige woonruimte waarbij eerder genoemde voorzieningen gedeeld zijn, is er soms recht op de huurtoeslag, wanneer de woonruimte is aangewezen door de Belastingdienst als aangewezen onzelfstandige woonruimte die in aanmerking komt voor de huurtoeslag.

Wanneer u aan al deze eisen voldoet, komt u in aanmerking voor de huurtoeslag. U kunt een aanvraag huurtoeslag indienen via het stappenplan.

Heeft mijn vermogen invloed op de huurtoeslag?

Ja, het is belangrijk om te kijken naar wat u aan vermogen had op 1 januari 2018. Voor alleenstaande geldt een maximaal vermogen van €30.000 op 1 januari 2017. Voor meerpersoonshuishoudens geldt een maximale grens van €30.000 per persoon. Als uw vermogen boven de maximale grens ligt, heeft u helaas het gehele jaar geen recht op huurtoeslag.