Wat is kindgebondenbudget?

Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. U krijgt dit naast de kinderbijslag. Hoe hoog het kindgebonden budget is, is afhankelijk van uw inkomen en vermogen, hoeveel kinderen u hebt en hun leeftijd.

Kan ik kindgebondenbudget aanvragen?

Om recht te hebben op kindgebonden budget moeten u en uw eventuele toeslagpartner voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • U moet minimaal 1 kind hebben dat jonger is dan 18 jaar.
  • U of de andere ouder krijgt kinderbijslag.
  • Als uw kind 16 of 17 jaar is en u of de andere ouder geen kinderbijslag voor uw kind ontvangt, dan hebt u toch recht op kindgebonden budget als uw kind werkt en u het kind in belangrijke mate onderhoudt..
  • Uw (gezamenlijke) inkomen is niet te hoog. Afhankelijk van het aantal kinderen dat u heeft, verschilt de inkomensgrens.
  • U hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
  • Uw (gezamenlijke) vermogen is niet te hoog.