Hoe werken toeslagen?

Er bestaan verschillende toeslagen die elk een tegemoetkoming vormen voor kosten die u moet maken. Het gaat altijd slechts om een tegemoetkoming; er zullen kosten overblijven die u zelf moet voldoen. Daarnaast zijn aan elke toeslag voorwaarden verbonden. Toeslagen nemen vaak af, naar mate uw inkomen hoger wordt.

De zorgtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van uw zorgverzekering. U kunt eenvoudig zorgtoeslag aanvragen via de Belastingdienst.

Huurtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten die u maakt als u in een huurwoning woont. U kunt eenvoudig huurtoeslag aanvragen via de Belastingdienst.

Het kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen.

Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang.

Uitbetaling van de toeslagen

Toeslagen worden pas uitbetaald nadat u daarvoor een aanvraag hebt gedaan. Als u aan de voorwaarden van de betreffende toeslag voldoet, krijgt u die toeslag maandelijks als voorschot uitbetaald. Aan het einde van het jaar maakt de Belastingdienst een definitieve berekening. Dan blijkt op hoeveel toeslag u daadwerkelijk recht had. Als u recht had op iets meer toeslag, krijgt u dat alsnog uitbetaald. Hebt u echter teveel toeslag ontvangen, dan wordt dat teruggevorderd.

Het is daarom belangrijk dat u een goede schatting maakt, van bijvoorbeeld uw inkomen. Hoe juister uw schatting is gemaakt, hoe kleiner het risico is dat u aan het einde van het jaar iets moet terugbetalen.