Wanneer heb ik recht op zorgtoeslag in 2018?

Er zijn diverse criteria die bepalen of u over 2018 recht heeft op zorgtoeslag. U kunt dit controleren door het invullen van het eenvoudige stappenplan.

De hoogte van uw inkomen

Er bestaan twee inkomensgrenzen. Als u geen toeslagpartner hebt, mag uw inkomen niet hoger zijn dan € 28.720 per jaar. Is uw inkomen lager dan dat, dan hebt u in 2018 recht op zorgtoeslag. Let erop dat de inkomensgrenzen elk jaar veranderen.

Als u wel een toeslagpartner hebt, mag uw inkomen samen niet hoger zijn dan € 35.996 per jaar. Bij een lager inkomen hebt u recht op zorgtoeslag.

18 jaar

Voor alleenstaande geldt een vermogensgrens van €113.415 op 1 januari 2018. Voor toeslagpartners geldt een maximale vermogensgrens van €143.415 op 1 januari 2018. Als uw vermogen boven de maximale grens ligt, dan komt u het gehele jaar niet in aanmerking voor zorgtoeslag.

18 jaar

Het eerste criterium is dat u 18 jaar of ouder moet zijn om de zorgtoeslag te ontvangen. Tot uw 18e jaar bent u immers gratis verzekerd tegen ziektekosten. U hebt dan ook geen recht op zorgtoeslag. U kunt de zorgtoeslag aanvragen per de eerste volledige maand dat u 18 bent.

Als u dus op 24 juni jarig bent en 18 wordt (en voldoet aan de andere voorwaarden), dan kunt u vanaf 1 juli zorgtoeslag aanvragen. Juli is dan immers de eerste volledige maand dat u 18 bent.

Nederlandse zorgverzekering

Om recht te hebben op zorgtoeslag moet u verplicht een Nederlandse basisverzekering voor ziektekosten hebben (zorgverzekering). U hebt ook recht op zorgtoeslag als u een bijdrage betaalt aan het Zorginstituut Nederland. Wijzigingen in uw zorgverzekering hoeft u niet door te geven. Zolang u verplicht een Nederlandse zorgverzekering houdt, houdt u ook recht op de zorgtoeslag (zo lang u ook aan de overige criteria voldoet).

Nederlandse nationaliteit of een verblijfsvergunning

Naast de andere voorwaarden is het voor de zorgtoeslag ook vereist dat u de Nederlandse nationaliteit heeft, of dat u een geldige verblijfsvergunning hebt. Datzelfde geldt voor uw toeslagpartner.

Als u de nationaliteit heeft van een ander EU-land of van Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland en in Nederland woont, dan hebt u ook recht op zorgtoeslag als u tevens voldoet aan de andere voorwaarden. Datzelfde geldt als u een geldige verblijfsvergunning heeft voor Nederland van de Immigratie- en Naturalisatiedienst.